Cada cop més a prop de les persones

Finançament

Finançament
gràfic web-01

Per poder tirar endavant els seus projectes i l’acció humanitària, la Creu Roja compta amb diverses fonts de finançament. Entre aquestes fonts, figuren:

  • Les quotes dels socis i sòcies.
  • Les subvencions i els ajuts de les administracions públiques.
  • Els beneficis derivats de diversos sortejos autoritzats al seu favor per l’Estat -com el Sorteig d’Or-.
  • Els rendiments del seu patrimoni.
  • Les aportacions i contraprestacions per serveis o prestacions socials, assistencials o d’altra índole.
  • Els recursos cedits per part d’entitats, empreses i particulars.
  • Herències, llegats i donacions.

La captació de fons, mitjançant les quotes dels socis i sòcies i d’altres iniciatives solidàries de la Creu Roja, permet a la institució desenvolupar projectes per atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables amb total independència. Aquest tipus de recursos són especialment importants per desenvolupar els projectes de la Creu Roja en l’àmbit local, on els fons recaptats permeten reforçar i ajustar les accions a les necessitats de l’entorn.

DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITAT D'UNA DONACIÓ DE 100€

19,01€ Gent gran i amb discapacitat

13,91€ Prevenció, socors, emergències i salvament

13,43€ Voluntariat i formació

12,36€ Lluita contra la pobresa i inclusió social

10,03€ Cooperació internacional

9,17€ Altres col·lectius

7,46€ Persones de procedència estrangera i refugiades

6,65€ Infància en dificultat social

5,36€ Ocupació col·lectius vulnerables

2,62€ Atenció a toxicòmans i malalts de Sida