Cada cop més a prop de les persones

Creu Roja a Sant Feliu de Llobregat

C/ El Plà, 10
936660353
santfeliullob@creuroja.org

Finançament

 

Per poder tirar endavant els seus projectes i l’acció humanitària, la Creu Roja compta amb diverses fonts de finançament. Entre aquestes fonts, figuren:

 

    - Les quotes dels Socis i Sòcies.

    - Les subvencions i els ajuts de les administracions públiques.

    - Els beneficis derivats de diversos sortejos autoritzats al seu favor per l'Estat -com el Sorteig d'Or-.

    - Els rendiments del seu patrimoni.

    - Les aportacions i contraprestacions per serveis o prestacions socials, assistencials o d'altre índole.

    - Els recursos cedits per part d'entitats, empreses i particulars.

    - Herències, llegats i donacions.

 

La captació de fons, mitjançant les quotes dels socis i sòcies i d'altres iniciatives solidàries de la Creu Roja, permet a la Institució desenvolupar projectes per atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables amb tota independència. Aquest tipus de recursos són especialment importants per desenvolupar els projectes de la Creu Roja en l'àmbit local, on els fons recaptats permeten reforçar i ajustar les accions a les necessitats de l'entorn.

El total de socis actius (particulars i empreses) a Desembre de 2019 es de 1.321. De tots els socis, 482 son homes, 824 dones i 15 empreses, lo que correspon a una proporció de 36,25% d’homes, 62,61% dones i 1,14% empreses del total.