Cada cop més a prop de les persones

Cooperació internacional

Al nostre planeta, moltes persones han de deixar enrere el seu país, per motius polítics, religiosos, d'orientació sexual ...
           

En aeroports, ports i altres llocs fronterers, CRE atén necessitats relacionades amb informació i assessorament, alimentació, trasllat i allotjament d'urgència, medicació, gestions ...
           

Creu Roja gestiona Centres de Migracions dirigits a sol·licitants d'asil i persones desplaçades. Els equips de professionals elaboren projectes individualitzats, destinats a facilitar la seva integració en la nostra societat.

Aquests serveis comprenen la realització d'un reconeixement mèdic a totes les persones nouvingudes, així com la prestació de medicaments, pròtesis, ortesis ...

Moltes persones refugiades han viscut situacions traumàtiques, i un alt percentatge ha patit algun tipus de tortura. C.R.E. disposa de psicòlegs experts en aquest tipus de situacions.
           

Ajuts econòmics a les persones sol·licitants d'asil, refugiades i desplaçades que no tinguin cobert el seu allotjament i manutenció a través dels centres d'acollida. Així mateix es faciliten ajudes per fiances de lloguer, desplaçaments, roba ...
           

Creu Roja facilita a les persones sol·licitants d'asil, refugiades i desplaçades l'aprenentatge de la llengua, ajudes per a guarderia, per a material escolar, la participació en actes culturals, l'assistència a llars d'infants dels menors. Així mateix, gestiona l'exposició "Artistes en l'Exili" que presenta el treball de pintors, escultors i artesans que han hagut de fugir dels seus països.
           

Creu Roja Espanyola realitza una mediació entre persones sol·licitants d'asil i propietaris per facilitar habitatges de lloguer a aquest col·lectiu.
           

La iniciativa comunitari Ariadna, implantada en diferents oficines territorials, facilita a persones sol·licitants d'asil l'accés a la formació, genera oportunitats d'ocupació, assessora en la convalidació de titulacions, i promou la visibilitat social d'aquest col·lectiu.
           

C.R.E. treballa per garantir el dret a l'escolarització de tots els menors estrangers residents a Espanya: informació i orientació docent, tramitació de l'accés a guarderies ia l'escolarització primària i secundària.

Creu Roja promou la integració d'aquells que ja gaudeixen de protecció internacional i estan en una situació d'especial vulnerabilitat: dones soles o amb familiars al seu càrrec, persones amb dificultats d'inserció sociolaboral ... Conjuntament amb cada persona es dissenya un itinerari individualitzat que cobreix aquelles àrees susceptibles de ser millorades: formació i ocupació, documentació, habitatge, accés als recursos i serveis comunitaris ...

 

El nostre compromís: els més vulnerables
 

Busquem la millora de la vida de les persones i de les comunitats en situació de vulnerabilitat, de la manera més estable i duradora possible, incrementant, alhora, la consciència solidària de la societat catalana.
 
Treballar per a la millora de la qualitat de vida dels sectors més vulnerables és l’objectiu principal dels projectes de desenvolupament duts a terme a diferents països del món per part de la Creu Roja. La institució humanitària creu en un desenvolupament sostenible i responsable, on els protagonistes principals siguin les persones, les comunitats i els països en desenvolupament.