Cada cop més a prop de les persones

Creu Roja a Sant Feliu de Llobregat

C/ El Plà, 10
936660353
santfeliullob@creuroja.org

Gent Gran

Objectius

Com a principals objectius, amb el conjunt de projectes i programes, es pretén donar una resposta integral a les necessitats dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i, en concret, de la gent gran, les persones en situació de dependència o amb discapacitats físiques o psíquiques, així com dels seus cuidadors/es

El principal objectiu és afavorir la inclusió social i potenciar la seva autonomia i independència. Així mateix, també es pretén sensibilitzar la ciutadania en matèria de salut, a més de potenciar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per poder innovar i oferir uns serveis personalitzats i de qualitat. Es plantegen diferents programes per a la gent gran i atenció a la dependència, buscant la promoció de l’autonomia, tant per a ells com per als seus familiars..

Funcions

Des de l’àmbit, gestionem els projectes i programes adreçats al col·lectiu de persones grans o amb dependència i a les seves famílies o persones cuidadores, en col·laboració amb la xarxa d’assemblees territorials de la Creu Roja i diferents entitats i administracions.