Cada cop més a prop de les persones

Campanya de recollida de joguines

2016-11-26 18:28

Del 12 al 30 de desembre de 2016

llocs de recollida:

Creu Roja (Carrer el Pla nº10) de dilluns a divendres d'11 a 13h i de 18 a 20h

Casal de la Gent Gran. De dilluns a divendres, de 9 a 13h i de 16 a 19.30h, i dissabte i diumenge de 10 a 13h.

Centre Cívic Mas Lluí. de dilluns a divendres, de 16 a 21h.

Centre Cívic Les Tovalloles. De dilluns a divendres, de 9 a 13.30h i de 16 a 21h

A Creu Roja Joventut creiem en el joc com a una de les vies més útils per a la difusió de qualsevol proposta educativa i pedagògica, per tant invertim tots els nostres esforços per tal que a l’època més significativa (per a la nostre societat occidental) de la joguina durant l’any (al Nadal) cap infant es quedi sense rebre un joc o joguina pertinent, que reforci l’evolució natural.

Aquest 2016, el lema “Els seus drets en joc” fent ús d’un joc de paraules que ens permet cridar l’atenció sobre la vulneració d’un dels drets bàsics de la infància. La importància d’aquest enfocament ens porta a convertir aquest lema a la base de futures campanyes, convertint-se així en la marca que Creu Roja Joventut vol imprimir en el projecte.

En aquests moments, i des de que va començar la crisi, moltes persones han perdut la seva feina, i això ha provocat un creixement de pobresa extrema en moltes famílies.

Moltes d’aquestes famílies demanen ajuda als serveis socials i a entitats humanitàries. A més, ens trobem amb un canvi de dinàmiques familiars, el que ha suposat durant els últims tres anys un canvi del perfil dels usuaris i usuàries beneficiaris i beneficiàries de la Campanya. Tot i així, no podem oblidar que la situació més greu és d’aquelles famílies que ja vivien sota el llindar de la pobresa als quals la situació s’ha agreujat.

Enguany ens tornem a trobar en una situació econòmica difícil. Això ha fet que el nombre d’usuaris i usuàries de Creu Roja es vegi incrementat. Amb tot això, hem de tenir present que els primers afectats d’aquest moment de conjuntura són els infants.

En moments de crisis, els infants que viuen en situació de pobresa o d’exclusió social es troben davant d’una situació de pèrdua d’oportunitats (menys salut, menys èxits educatius, pitjors condicions d’ habitatge, relacions socials deteriorades, més exposició a la violència), i davant d’una societat menys capaç i menys cohesionada. És per això que des de Creu Roja Joventut creiem oportú activar tots els recursos necessaris per a incidir en la millora d’aquesta situació.