Cada cop més a prop de les persones

SIMAP

Creu Roja tira endavant un projecte específic per a malalts d’Alzheimer. 
 
El SIMAP, Servei de localització per a malalts d’Alzheimerés, es un sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals que permet localitzar a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat. Per als malats aquest dispositiu fa que millori la seva qualitat de vida i la seva autonomia, a part, potència les seves capacitats individuals i fomenta la seva participació social. Per als cuidadors i les famílies, el dispositiu els hi proporciona les eines i el suport necessaris per a tenir cura del malalt amb més tranquil·litat i confiança.

El SIMAP funciona a través de la xarxa de telefonia mòbil i d’un dispositiu amb GPS. El dispositiu es col·loca al cinturó de l’usuari i envia una senyal d’alarma quan aquest surt de la zona segura (prèviament determinada per els familiars), quan s’accelera a velocitats superiors als 35 km per hora, quan s’entra en una zona perillosa o quan el dispositiu s’està quedant sense bateria. L’avís d’alerta s’envia automàticament al servei 24 hores del Centre de Coordinació de la Creu Roja a Catalunya.

També es pot consultar el recorregut realitzat per l’usuari en dates concretes o en temps real a través d’internet.

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, les Associacions de Familiars de malats d’Alzheimer, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esports i també diferents administracions locals, comarcals i diputacions provincials.